Využití ve světě

DENAS - NOVÝ ROZMĚR MEDICÍNY

Jmenovat cca čtyřicet států je bezpředmětné. Že se Densterapie požívá na klinikách po celém Rusku, v Maďarsku, Polsku, pobaltských státech, Německu, Izraeli, USA a Francii, je uvedeno již na jiném místě.

Zajímavý však je přepis vystoupení jedné účastnice mezinárodního kongresu k 10. výročí Korporace DENAS MS v Praze 9.2.2008:

Vážení přátelé, Vážení kolegové

Dnes máme všichni tu čest, abychom přivítali na scéně 10. jubilea Korporace Denas Hraběnku Jevgenii von Schilck Cuba Sana, která je představitelkou jednoho z nejstarších aristokratických rodů v Evropě, který se zachoval do dnešních dnů.

Paní Hraběnka von Schlick je zajímavá také tím, že je to velmi známý restaurátor obrazů a fresek 13.-17. století. Tato žena dělá velké projekty v sociální oblasti. Je spojena s Matkou Terezou, spolupracovali na společných projektech. Pracovala v Římě. Pracovala s Matkou Terezou ve Vatikánu a poskytovala velkou sociální pomoc.

O rodině von Schlick můžeme hovořit celé hodiny. Já Vám pouze řeknu tu skutečnost, o které asi všichni víte. Všichni jste viděli „dolar“, měli jste ho v rukách, ale nikdo neví, že první dolar, který se nazýval „tolar“ byl právě ze Schlikovské mincovny. Takže víte, že dolar je od tolaru a od Schliků.

Hraběnka Dyvina nám poskytla velkou pomoc. Jelikož vlastní přístroj DiaDENS, používá jej při řešení svých zdravotních problémů. Měla problémy s koleny a v momentě kdy ani přes pomoc slavných lékařů se bolesti nezbavovala, pomohl jí od dlouhodobých intenzivních bolestí přístroj Denas. Díky této zkušenosti nám dělá na západě velkou reklamu. U Rusů není třeba reklamy, ale na Západě je velice důležité, aby byl obal, aby byla reklama, aby bylo něco, co prezentuje velkou kvalitu. A proto Evropa potřebuje reklamu. A hraběnka Dyvina, náš dobrý anděl je vyslancem Denasu v Evropě. Denas už má mnoho aristokratických rodin a lidé z těchto rodin velice rádi nejen ukazují, ale i objednávají tento přístroj. V tomto roce paní hraběnka, která je členkou Maltézského řádu, bude pokračovat ve své sociální práci. V Lurdech ve Francii, bude sjezd 5000 lékařů, kteří přijedou na toto místo a budou se učit jak pomáhat lidem, kteří jsou odkázáni na invalidní vozíček. Všichni sem přiletí společně se svými pacienty a po dobu 5-10 dnů budou bezplatně léčit své nemocné. Na tomto velkém fóru vyzkoušejí přístroj Denas.

Včera jsme měli tu čest, že jsme se zúčastnili setkání s Maltézským řádem s velkým Mistrem řádu, který nás osobně pozval a poděkoval za vše, co řádu poskytla naše korporace. A hovořil také o zajímavém projektu, že Denas bude dále poskytovat pro léčení nemocných po celém světě, počínaje Africkými a Evropskými zeměmi.

A teď uděluji slovo hraběnce Dyvině:

Dobré odpoledne. Vážené dámy a pánové, Vážení hosté.

Jsem skutečně vděčná a velmi ráda jsem přijala toto pozvání Korporace Denas. Zvláštní dík je zaměřen na Dr. Sergeje Rjavkina, Koršunova Denise a Konstantinovi Čeremenkinovi. Tato jména jsou pro mě velmi těžká. Chtěla bych také poděkovat své blízké kamarádce. Nebýt jí, tak bych se sem nedostala. Chtěla bych také přivítat všechny, kteří přijeli na tento svátek do Prahy.

Jsem velmi ráda, že jsem se dostala do Čech, kde je také celá řada velmi významných aristokratických rodů, ke kterým patřím v rámci střední Evropy. Jsem zde, abych reprezentovala Vaši společnost a podporovala perspektivní projekty této korporace. A velmi ráda budu také svoji energii směřovat na splnění jejich cílů. Nejsou to pouze komerční cíle, ale také čistě lidské cíle a cíle se sociální tématikou.

Slibuji Vám, že Vás budu podporovat a je to podpora, která vychází z vnitřku mého srdce a bude to podpora na mezinárodní úrovni. Především bych chtěla vyjádřit díky Koršunovi Denisovi, který mě podporuje v tomto projektu svou energií. Je to člověk s velkým rozhledem do budoucna. Jsem si jistá, že bude novým impulsem pro rozvoj Vaší korporace.

Velmi mě mrzí, že nemluvím rusky, (hraběnka umí 8 světových jazyků) ale něco mám zde v ruštině napsané: , Ať Vás všechny chrání Bůh.´ (hraběnka přečetla tuhle frázi v ruštině). ,Přeji Vám hodně úspěchů a děkuji Vám!´ (taky vyslovené v ruštině)

Velmi Vám děkujeme paní hraběnko.

Omluvte prosím místy zvláštní slovosled, jedná se ale o přepis simultárního překladu z konference, kde tlumočník nemá časový prostor na ideální překlad.

Úvod přednesla blízká spolupracovnice a přítelkyně paní hraběnky, její jméno se nám ale na hlasovém záznamu nepodařilo zachytit.