Traumatologie

DENAS - NOVÝ ROZMĚR MEDICÍNY

DENS-terapie je efektivní metodou doplňkové léčby ve všech stádiích medicínské pomoci pacientům s úrazy. Použití aparátu DENAS umožňuje zkrátit dobu léčby a rehabilitace pacientů, zlepšit následky po úrazech díky:

  • Efektu tišení bolesti
  • Normalizaci mikrocirkulace a trofiky tkání
  • Likvidaci otoku a hematomů
  • Stimulaci reparativních procesů
  • Zlepšení obranných mechanizmů

DENS se aplikuje u pacientů s úrazy pohybové soustavy a vnitřních orgánů:

  • při poskytování první pomoci při všech úrazových stavech v etapě před hospitalizací
  • v době před a po operaci
  • v době rehabilitace