Pulmonologie

DENAS - NOVÝ ROZMĚR MEDICÍNY

DENS-terapie umožňuje zkrátit dobu léčení pacientů s onemocněním dýchacích orgánů a prodloužit dobu remise díky:

  • Normalizaci sekreční a evakuační funkce orgánů horních a dolních cest dýchacích
  • Zmenšení otoku a zlepšení regenerace sliznic respiratorního traktu
  • Protizánětlivým účinkům
  • Úpravě vegetativních poruch
  • Regulace obranných mechanizmů

Dynamická elektroneurostimulace patří do léčebně-rehabilitačního programu pro pacienty s akutním i chronickým onemocněním dýchacích orgánů včetně alergické geneze. Efekt DENS-působení je po klinické efektivitě srovnatelný s léčbou preparáty, což umožňuje snížit medikamentózní zátěž pro pacienta.

Indikace k použití DENS-terapie:

  • Akutní zánětlivá onemocnění horních a dolních cest dýchacích různé etiologie
  • Chronické obstruktivní plicní onemocnění
  • Akutní a chronická dušnost