Pediatrie

DENAS - NOVÝ ROZMĚR MEDICÍNY

DENS-terapie se používá při léčbě širokého spektra akutních i chronických onemocnění u dětí všech věkových kategorií včetně novorozenců. Díky efektivitě, vysoké bezpečnosti a dobré snášenlivosti metodiky dětmi, se při použití DENS dosahuje: 

 • Zkrácení doby uzdravení
 • Snížení pravděpodobnosti vzniku komplikací
 • Možnosti snížení medikamentózní zátěže

DNES se v pediatrické praxi používá při léčbě:

 • Akutních a chronických infekčních i neinfekčních onemocnění
 • Prenatálních poruch centrální nervové soustavy
 • Gastroenterologických patologií
 • Onemocnění ORL-orgánů a patologií bronchoplicní soustavy
 • Kožních onemocnění
 • Onemocnění pohybové soustavy
 • Patologií zoboru chirurgie vdobě před i po operaci
 • Onemocnění vylučovací soustavy
 • Vývojových dysbalancí