Oftalmologie

DENAS - NOVÝ ROZMĚR MEDICÍNY

Oči jsou jeden z nejnamáhanějších orgánů. Jejich dysbalance a nemoci nás silně ovlivňují na každém kroku. Proto si náš zrak zaslouží zvýšenou péči. Densterapie je účinným nástrojem jak oblasti regenerace při únavě očí, tak při léčbě řady oftalmologických diagnóz. Velká účinnost je při každodenní péči a včasné léčbě v počátečních stádiích nemocí. Na ruských očních klinikách se Densterapie využívá k přípravě očí k operačním zákrokům, v řadě případů se při včasné léčbě eliminuje nutnost operací, např. u šedého a zeleného zákalu.

  • rychlá regenerace při únavě očí (u počítače, z televize, večerní jízda autem...)
  • snížení dioptrií
  • podpora léčby šedého i zeleného zákalu
  • snižování nitroočního tlaku
  • léčba astigmatismu
  • podpora léčby u řady očních disbalancí a diagnóz
  • podpora regenerace zraku po operačních zákrocích