Obecné údaje o přístroji

DENAS - NOVÝ ROZMĚR MEDICÍNY

  1. rychlé a efektivní ošetření akutních bolestí a úrazů
  2. jediná technologie která umožňuje velmi účinnou podporu léčby chronických onemocnění v domácím prostředí
  3. jednoduchost obsluhy a miniaturní rozměry umožňují využití kdykoliv a v jakémkoliv prostředí
  4. efektivita léčby a rehabilitace organismu po lékařských zásazích zkracuje dobu potřeby analgetik s vedlejšími účinky na organismus
  5. univerzálnost v účinnosti v širokém spektru diagnóz
  6. využitelnost bez ohledu na věk - od kojenců po důchodce
  7. velká úspora finančních nákladů v oblasti péče o zdraví, urychlení návratu do aktivního života
  8. možnost včasné diagnostiky vznikajících zdravotních problémů
  9. účinné zlepšení kondice a léčba zdravotních disbalancí u sportovců bez rizika zakázaných látek
  10. bezriziková účinná pomoc při regeneraci a léčbě zrakových disbalancí a nemocí