Historie

DENAS - NOVÝ ROZMĚR MEDICÍNY

Densterapie v únoru 2008 slavila desáté výročí komerčního používání. K tomuto datu se používá tato technologie ve třiceti devíti státech, na všech kontinentech. V Rusku a Německu se přednáší na lékařských fakultách, již vzniká a do dvou let bude otevřena první lékařská fakulta Densterapie. Registraci pro medicínské využití Densterapie získala pro EU, v USA, Izraeli, Austrálii a v řadě pobaltských států.

Nemám oficielní informace, ve kterých státech se již DENS využívá klinicky, ale na lékařském kongresu v Jekatěrinburgu v únoru 2007 vystupovali se svými příspěvky z praxe, kromě Ruských lékařů, šéf kliniky v Budapešti a primář chirurgické kliniky z Varšavy. Letos v Praze byli lékaři z Izraele, Austrálie, USA, Kanady a Ruska. Škoda, že čeští lékaři ještě malinko spinkají a zúčastnili se z řady pozvaných pouze dva. Paralelně byl hlavní lékařský kongres v Moskvě, kde jsem se letos neúčastnil, tudíž nemám přesnější informace. Vím však, že se tohoto kongresu účastnilo téměř tři tisíce lékařů, většinou primářů, šéfů klinik a akademiků z celého Ruska a okolí.

Historie Densterapie sahá až k počátečním výzkumům v oblasti kosmonautiky. Jelikož v beztížném stavu alopatické léky a preparáty mění vlastnosti účinků, nelze je v tomto prostředí používat. Navíc široké spektrum následků extrémní zátěže organismu v kosmu, zvláště u dlouhodobých letů, nelze tabletkami postihnout. Proto se hledaly možnosti, jak účinně a bez neodhadnutelných vedlejších účinků ovlivňovat lidský organismus jak v léčebném režimu, tak k prevenci.

Metodika Densterapie vychází z výzkumů německého vědce, MUDr. Volla, který v polovině minulého století zkoumal frekvence jednotlivých buněk. Jelikož každá hmota se skládá z energií (zjednodušeně z protonů a neuronů), je i každá naše buňka pouze shlukem frekvencí. Pokud se frekvence rozladí – změní = nemoc. Densterapie je zjednodušeně řečeno ladění buněk zpět do správné frekvence. Patentovaným systémem, kdy aparát Denas přes elektrodu komunikuje s našim neuroimpulzem, spouští mozek na základě této komunikace „ladicí proces“.

Další důležitá součást Densterapie má historii ještě o pár let delší. Před cca pěti tisíci lety byly položeny základy reflexologie. Je to tedy celkem léty prověřená metodika, která vychází z teorie, že každý orgán a systém v těle, má svou reflexní zónu. Dlouholetá praxe tuto teorii neustále potvrzuje. O reflexologii je napsáno stovky knih a vědeckých elaborátů, tak jen stručně - Na celém těle jsou projekční zóny vnitřních orgánů a systémů. V současné době je popsáno 17 metod reflexní diagnostiky. Korporace DENAS MS využívá v metodice terapií systém Su-joku, který patří mezi nejstarší a nejrozšířenější reflexologické systémy. V rámci elektroakupunktury se využívá systém aurikulární diagnostiky a léčby, a to jedinečnou patentovanou metodikou.

Po několika desetiletích, kdy se Densterapie vyvíjela a využívala v kosmonautice a ve vojenském sektoru, se od roku 1999 prováděl civilní klinický výzkum hodnocení účinnosti a bezpečnosti. Probíhal na více než 200 nezávislých léčebných a vědeckovýzkumných zařízeních Ministerstva zdravotnictví Ruské federace a Ruské akademie lékařských věd.

Schvalování metody DENS proběhlo v Institutu reflexní terapie a na poliklinice Federálního vědeckého klinického a experimentálního centra tradičních diagnostických a léčebných metod Ministerstva zdravotnictví Ruské federace (MZ RF), v Ruském vědeckém centru rehabilitační medicíny a balneologie MZ RF, Státním federálním vědeckém zařízení MZ RF Uralský vědeckovýzkumný ústav traumatologie a ortopedie, Poliklinice č. 20 Centrálního administrativního okruhu města Moskva, na katedře reflexní a manuální terapie Moskevské státní lékařské a stomatologické univerzity a na katedrách Uralské státní lékařské akademie.

4. března 2005 byla metodika léčby Densterapií registrována jako nová metoda reflexní elektroterapie na MZ Ruské federace. V současné době Densterapii oficiálně používají na stovkách klinik v celém Rusku a v řadě dalších států. MZ Ruska zařadilo Densterapii do národního programu zdraví, a podílí se oficielně na uvádění této metodiky do každodenní lékařské praxe.

Výzkumné práce, zkoumající kam všude Densterapie zasahuje, probíhají v současnosti i v USA. Odhaduje se, že zatím bylo klinicky odzkoušeno a popsáno 50 – 60% medicínských směrů a diagnóz, kam Densterapie účinně zasahuje. Každoročně probíhá pod záštitou Ministerstva zdravotnictví Ruské federace lékařský kongres, kde se prezentují klinické výsledky v nemocnicích a fakultách.

V Česku je historie používání Densterapie zatím v plenkách. Uvítáme spolupráci každého odborného pracoviště, k získávání poznatků v našem prostředí, a k odbornému poradenství pro laickou veřejnost. V případě zájmu o spolupráci na jakékoliv úrovni se kontaktujte s WEBCENTREM DENASCZ.