Diagnostika

Zadržte nemoc, dokud se neprojeví. Lao C

Diagnostické režimy, které aparát DiaDENS PK nabízí, jsou určeny především pro lékaře a terapeuty, na seminářích se je může naučit využívat prakticky kdokoliv. Pro laika však výstupy poskytují informace základní, odborník znalý dalších vazeb v lidském organismu má obrázek o zdravotním stavu komplexnější, navíc si může výsledky upřesnit dalšími metodikami ve svém oboru. Pro laickou veřejnost je ale možnost základní diagnostiky nástrojem, jak včas rozlišit co je banální nevolnost, nebo problém s kterým máme zavčasu vyhledat odborníka. Také lze sledovat vývoj rekonvalescence, případně kontrolovat vhodnost potravin a potravních doplňků, zvláště při dietách.

Aparát DiaDENS PK nabízí čtyři diagnostické metodiky. Při koupi aparátu řada lidí namítá, že těmto režimům nerozumí, a že jsou pro ně zbytečné. Je důležité si ale uvědomit, že aparát si pořizujeme na dlouhá léta, a po čase, kdy se u některého rodinného příslušníka projeví vážnější nemoc, jsou tyto funkce k nezaplacení. Navíc, když už máme zvládnuté základní režimy aparátu, je snadné zvládnout další metodiku. Je to jako v první třídě. Naučit se číst a psát najednou nelze, krok za krokem to však zvládne každý.

MED - první diagnostický režim nám dokáže během maximálně pěti minut odhalit funkčnost inervace na měřeném místě. Aparát vysílá přes elektrodu impuls a měří, kdy se ve správném formátu vrátí. Pokud je to mezi 20 - 60 vteřinami, máme správnou fyziologickou funkci daného nervového snopce. Jiná hodnota svědčí o disbalanci.

Režim MED lze používat i k terapeutickým režimům, např. před fyzickým výkonem, k preventivnímu povzbuzení imunitního sytému, při únavovém syndromu, další možnosti jsou v návodu.

SCREENINNG - umožňuje vyhledání optimálních zón pro terapii. Energoterapeuté si tímto režimem mohou změřit stav reflexních bodů před terapií, a po terapii vytestovat schopnost udržení energetiky organismu v časové posloupnosti.

VOLL - Diagnostika podle Volla nám umožňuje měření meridiálních drah, případně následné testování vhodnosti léků, vitamínových preparátů, homeopatik, nutričních suplementů a potravin.

Vollova diagnostika má i zdokonalenou variantu Biovoll, která umožňuje před zahájením vlastního měření energetických drah změřit individuelní energetickou hodnotu měřeného člověka, ta se uloží do aparátu, a následné měření drah je přesnější oproti přístrojům, které nadstavení individuelní energetiky měřeného člověka neumožňují.

BIOREPER - Je to patentovaná metodika diagnostiky akupunkturních bodů v aurikulárním systému. Jelikož na uchu (aurikule) máme nervová zakončení všech orgánů a systémů v těle, lze touto metodikou velice rychle a přesně diagnostikovat dysbalance orgánů. Tato metoda odhaluje vznik choroby ještě ve stádiu před jejím vypuknutím, což často umožňuje včasnou léčbu mírnějšími prostředky bez vedlejších účinků. Na bodech, kde je zjištěna dysbalance, lze použít k okamžité terapii přiloženou elektrodu k aplikaci elektroakupunktury.

Diagnostiku dle Volla a BIOREPER je možno provádět se samotným aparátem téměř kdekoliv, hodnoty se odečítají na displeji. U těchto dvou režimů lze propojit aparát i s počítačem. V PC pak je možné pracovat s kartou klienta, na které se zobrazuje průběh měření, grafické vyhodnocení, historie, a další parametry.

Používání diagnostických režimů se lze naučit na kurzech, vedených zkušenými odborníky. Metodiku měření podle Volla využívá řada firem prodávajících potravní doplňky, vitamínové preparáty a homeopatika. Cílené prověření vhodnosti preparátu pro daného jedince zvyšuje výtěžnost látek pro organismus, případně eliminuje používání výrobků pro tohoto člověka nevhodných.