Densterapie

Zdraví i nemoc jsou jako kytka, co si pěstujeme, to máme.

DENS-terapie je účinná terapie s rychlým léčebným efektem bez vedlejších účinků. V řadě států (např. Polsko, NSR, Maďarsko, Rusko) se využívá v klinické praxi v širokém spektru oborů, např. na klinikách chirurgických, pediatrických, očních, neurologických, kardiologických, urologických ...

V Rusku  je DENS-terapie  schválena a registrována jako samostatná léčebná metoda a má osvědčení o registraci Ministerstva zdravotnictví Ruské federace. Systém výroby prošel certifikací EUROCAT a odpovídá  požadavkům normy DIN EN ISO 9001:2000 a DIN EN ISO 13485:2003.  K dispozici jsou všechna potřebná oficiální schválení pro EU.

V rámci schvalovacích řízení proběhl experimentální a klinický výzkum na více než 200 nezávislých a vědeckovýzkumných institucích Ministerstva zdr. RF. Bylo publikováno přes 300 vědeckých prací vědeckovýzkumného oddělení korporace DENAS a lékaři různých odvětví  (kardiologie, chirurgie, neurologie, gynekologie, oftalmologie, traumatologie, pulmonologie, gastroenterologie, pediatrie, neonatologie, kosmetologie, stomatologie...)  

DENS-terapie pracuje na principu elektroneurostimulace. Je to široce dostupná metoda uzdravování bez léků, prostřednictvím obnovy přirozených autoregulačních procesů. Samozřejmě v případech, kde jsou léky nezbytné, DENS-terapie pomáhá jejich léčebnému působení a umožňuje urychlit snížení farmakologické zátěže organismu.  Efekt elektroneurostimulace se projevuje jako rychlý analgetický efekt, zlepšení subjektivního stavu a nálady, normalizace spánku atd. Použití DENS-terapie lze použít jako kombinace v komplexu s dalšími léčebnými metodami, nebo jako samostatné metody. Podporuje příznivý vývoj jak akutních, tak chronických onemocnění.

Působení přístrojem DENAS se provádí  na kůži, kde přes nervová zakončení stimulujeme neuroreflexní pochody s léčebným efektem.

Technologie DENS-terapie je koncipována k využití jak lékařským a zdravotnickým personálem, tak laickou veřejností.

Zvláštní pozornost si zaslouží využití DENS-terapie v režimu první pomoci, a to jak při úrazech, tak při akutních záchvatech. V různých režimech lze využít efekt jak analgetický, k tlumení bolesti, tak stimulační k povzbuzení organismu. Díky schopnosti stimulace životních funkcí v extrémním režimu, využívají přístroj některé záchranné složky v různých státech.

Kromě léčebných režimů využívají zejména ženy výrazné efektivity přístroje v kosmetologii. Skvělé výsledky dosáhnete jak při vyhlazování vrásek, tak při odbourávání tuků v lokálních zónách včetně celulitidy.

Přístroj DiaDENS obsahuje i řadu diagnostických technik. Velmi rozšířená diagnostika Vollova  je k dispozici navíc ve variantě Biovoll, kde probíhá měření až po nadstavení individuelní energetické hladiny testovaného člověka.U obou režimů je i možnost testování individuelní vhodnosti léků, podpůrných prostředků a potravin.    Další diagnostický režim je technologií Bioreper. Je to diagnostika stavu orgánů a sytému těla prostřednictvím akupunkturních bodů v aurikulárním systému.  Uvedené diagnostické režimy lze provádět i s připojením na PC, což umožňuje vedení kartotéky, karty klienta, sledování historie klienta, a využití přehledné grafiky.

Unikátní je i diagnostický režim k testování neurologické reakce jednotlivých reflexních zón a nervových zakončení.

Díky širokému využití by neměl tento přístroj chybět v žádné ordinaci, ale hlavně by měl být součástí každé domácnosti. Převážně ženy, které v praxi uchopily výhody okamžitého použití v případě potřeby, zařadily přístroj DiaDENS do základního vybavení  své kabelky.

Příklady použití v každodenním režimu:

 • Bolesti vzádech ( i při řízení auta na delších vzdálenostech, nebo stálého sezení např. u počítače)
 • migrény
 • naraženiny
 • vymknutí kotníku
 • bolest zubů
 • stimulace oslabených orgánů
 • snižování tlaku (hypertenze)
 • zvyšování tlaku
 • odstranění únavy očí
 • posílení organismu při únavě
 • první pomoc (bezvědomí, krvácení, pohmoždění, šok,bodnutí hmyzem, horečka, náhlá dýchací nedostatečnost, rány, popáleniny, omrzliny, zlomeniny)

U chronických nemocí je velká efektivita léčby založena na každodenní terapii. Pouze pravidelná péče umožňuje obnovení správné funkce orgánů a metabolických procesů. Samozřejmostí je sledování zdravotního stavu lékařem. DENS-terapie nenahrazuje standardní léčebné metody a lékařskou péči. Je určena k urychlení léčby, zkrácení medikamentózní zátěže, snížení bolestivosti při akutních stavech, ale především k prevenci a první pomoci. Efekt terapií výrazně podporuje správná nutriční suplementace.