DENAS - domácí lékař

DENAS - NOVÝ ROZMĚR MEDICÍNY

Aparáty DENAS jsou koncipovány pro využití v lékařském prostředí, pro terapeuty širokého spektra oborů, ale především pro domácí používání. Při léčbě chronických onemocnění, ošetřování úrazů a řadě dalších zdravotních problémů, není v silách a možnostech odborného personálu důsledné a stálé působení na pacienta. Tabletky také nejsou všemocné, navíc při svém působení startují kaskádu vedlejších negativních účinků. Domácí lékař, aparát DENAS, pracuje fyziologicky účinně, ale bez negativních vedlejších účinků. Sebeodbornější terapie, prováděná jednou za čas, nemá takový efekt, jako každodenní terapie, byť v jednodušším režimu. U drobných zdravotních disbalancí si můžeme vystačit s návodem, případně rozšířenou brožurou, která nás metodicky vede v řadě terapií. Vážnější zdravotní problémy a poruchy zdraví, které sami neumíme bezpečně zvládnout svépomocí, je nutné svěřit do odborné péče. Ideální je, když lékař stanoví diagnózu, zahájí léčbu, a doporučí vhodný postup Densterapie na podporu léčby. Pokud Váš ošetřující lékař nezná Densterapii, je vhodné se obrátit na nejbližší poradenské centrum, případně na internetovou poradnu.

Densterapie je v některých případech rozporována lékaři, kteří o ní nic nevědí, a nechápou, že již existují medicínské metodiky, které mají za cíl urychlit léčbu při současném snižování medikamentní zátěže pacienta.

Densterapie je registrována jako plnohodnotná medicínská disciplína. Navíc princip na kterém pracuje – neurostimulace, je technologie diagnostiky a léčby dynamicky se rozvíjející. Pokud někdo popírá účinnost Densterapie, v podstatě popírá existenci kardiostimulátoru, měření EKG, EEG a řadu dalších špičkových technologií, pracujících s neuroimpulzem.

Densterapie je nová generace technologie léčby prostřednictvím neuroimpulzu. Jelikož aparát DENAS komunikuje s individuelní informací našeho neuroimpulzu, dosahuje léčba Densterapií vyšší efektivity léčby, než ostatní elektrostimulační přístroje, které pouze vysílají statický signál.